Lokal lagring verkar vara inaktiverat i din webbläsare.
För den bästa upplevelsen på vår webbplats, bör du aktivera lokal lagring i din webbläsare.

Sponsor

KAITEN stödjer på många sätt karate, vi har olika initiativ och program som har målsättningen att hjälpa till med karatens fortsatta utveckling. Vi känner ett mycket stort ansvar som företag att hjälpa till där vi kan. Vi erbjuder därför olika sponsoravtal beroende på vad vi önskar att stödja:

 

1) Socialt ansvar:

Att inte kunna börja träna karate för att man inte har den ekonomiska förmågan att köpa dräkt, bälte och liknande, vill vi gärna råda bod på.

Därför har vi tillsammans med olika klubbar och kommuner etablerat ett program, där vi erbjuder utrustning till individer som har ett brinnande intresse att träna karate men inte har den ekonomiska förmågan att köpa utrustning eller betala sin medlemsavgift.

Vårt program går på att den enskilda klubben, eller kommun går in och betalar medlems/tränings avgifterna helt eller delvis, vi står då för gi, bälte, väska eller vad som är nödvändig utrustning för att personen ska kunna komma igång med att träna karate.

Detta är ett program som under de senaste åren har varit mycket framgångsrikt och vi är övertygade om att detta har bidragit till att; barn, ungdomar och äldre fått en chans att träna karate.

Etableringen av programmet sker i tätt (förtroligt) samarbete mellan den enskilda klubb/kommun, elev och KAITEN.

 

2) Enskild sponsring (Team KAITEN):

Via individuella sponsoravtal, erbjuder vi enskilda karate-ka sponsor samarbete via programmet: Team KAITEN. Här erbjuder vi, ett sponsor paket bestående av KAITEN utrustning baserad på de behov och önskemål som passar begge parter. Den enskilde karate ka som ingår i Team KAITEN fungerar som representant för KAITEN.

 

3) Event/tävling:

KAITEN stödjer många tävlingar, Gasku och events – Har du eller din klubb/förening planerat en tävling eller liknande får du gärna kontakta oss och höra om det är något som vi är interserad av att stödja/sponsra.

 

4) Svenska Landslaget & RIG:

KAITEN är officiel sponsor och samarbetspartner med Svenska Landslaget och Riksidrottsgymnasiet.